Uppsala kommun satsar på lättläst svenska!

Kommunanställda i Uppsala lär sig mer om tillgänglig information. En introduktion av Ulla Bohman finns som film finns på kommunens utbildningsportal. Ett antal nyckelpersoner får också en fördjupning i hantverket att skriva lättläst svenska under hösten 2022.