Begriplighet

Vad är begripligt?

Det som är begripligt för mig är kanske inte begripligt för dig.
Därför är det viktigt att du vet vem målgruppen är för din information.
Du måste veta vilka förkunskaper din läsare har
och i vilket sammanhang som läsaren tar del av din information.

13% kan bara läsa enkla texter

Många vuxna i Sverige har svårt att att läsa.
Det finns undersökningar som visar att 13% av de vuxna i Sverige
kan bara läsa de allra enklaste texterna (se mer om PIAAC-studien på www.scb.se).
För att kunna läsa och förstå information måste informationen
vara enkel i innehåll, språk och form.
Många behöver information på lättläst svenska.
Det kan vara personer som är otränade läsare,
personer med en funktionsnedsättning
eller personer som är nya för svenska språket.

Vill du veta mer om begriplighet?

Vill du lära dig att skriva enkelt och begripligt
eller hur du tar fram information på lättläst svenska?
Beställ en utbildning eller en föreläsning av Boarve konsult!

<- Tillbaka