Boarves kunder

Ett urval av Boarves kunder och uppdrag

 • Kulturförvaltningen Stockholm – manus till digitala visningar av Stadshuset
 • Lunds kommun, Projekt Care Ukraina-Lund – workshop om svensk kultur och svenskt arbetsliv
 • Stadsbiblioteket Stockholm – utbildning i att skriva lättlästa texter
 • Unga Hörselskadade – bearbetning av webbtexter
 • Solna stad, Miljö- och byggnadsförvaltningen – bearbetning av mallar
 • Socialdepartementet – bearbetning av Handlingsplan för tolktjänsten
 • Studieförbundet Vuxenskolan – revidering av studiematerialet Mitt val, föreläsning
 • Bjuv – bearbetning av webbtexter
 • Astrid Lindgren Memorial Award – bearbetning av webbtexter
 • Lidingö – bearbetning av Funktionshinderpolitisk plan
 • Kulturrådet – bearbetning av faktablad om barns språkutveckling, projektet Skapande skola
 • FUB – bearbetning av rapporten Kunnig, engagerad och tillgänglig
 • NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa – föreläsning om tillgänglig information
 • Xtractor – produktion av digital utbildning om mänskliga rättigheter för Statens institutionsstyrelse
 • Forum för levande historia – granskning och textbearbetning av material om övergrepp mot romer, förintelsen
 • Polismyndigheten, utlandssektionen – föreläsning om Intercultural Awareness and Communication
 • Lika Unika Akademi – bearbetning till lättläst svenska av material om FN:s Agenda 2030
 • Lunds universitet – bearbetning till lättläst svenska om projekt om tillgängligt sex
 • Studieförbundet Vuxenskolan – bearbetning till lättläst svenska om Covid-19
 • Myndigheten för delaktighet – bearbetning till lättläst svenska av FN:s Agenda 2030, enkät
 • FUB – bearbetning till lättläst svenska av motioner till årsmöte, rapport, remissvar, utbildning
 • Enheten för logopedi, KI – föreläsning om tillgänglig information samt produktion av två broschyrer
 • Nationalencyklopedin – bearbetning till lättläst svenska av 24 läromedel och av SVA åk 4-9
 • Socialdemokraterna – bearbetning till enkel svenska av tre studiematerial
 • Solna stad – bearbetning till lättläst svenska av webbtexter, utbildning begripliga mallar
 • ROKS – redigering av lättläst bok om våld i nära relationer, bearbetning av enkät
 • Integrationsforum – utbildning i att skriva lättläst svenska
 • Samordningsförbundet Centrala Östergötland – utbildningar i att skriva lättläst svenska
 • Svenska Schackförbundet – utbildning om svåra samtal
 • DHR – utbildning att skriva lättläst svenska
 • FUB – bearbetning till lättläst svenska av rapporter och dokument
 • Studieförbundet Vuxenskolan – textgranskning och bearbetning till lättläst svenska av två studiecirkelmaterial om EU:s framtid
 • Byggnads – textbearbetning medlemsbroschyr
 • Atomer och bitar – föreläsning om mångkulturell kommunikation
 • Biblioteksföreningen – föreläsning om tillgänglig information
 • ETU – tillgänglighetsgranskning av Konsumentverkets webbplats
 • FSKF – Utbildning i att skriva lättläst svenska
 • Haninge kommun – utbildningsprojekt i att skriva begripligt
 • Länsstyrelsen i Kalmar län – föreläsning om begriplig information
 • Regionbibliotek Gävle, Uppsala och Dalarna – föreläsningar om tillgänglig information

<- Tillbaka