Projektledning

Behöver ni en erfaren projektledare?

Ska ni genomföra ett större eller mindre projekt som handlar om begriplighet,
tillgänglighet, interkulturell kommunikation, demokrati eller mänskliga rättigheter?

Kontakta mig så bokar vi ett möte!

Några exempel på projekt:
  • Solna stad – begripliga mallar
  • Konferensen Språk och demokrati
  • Alfa-kassans kommunikationsprojekt Extern skriftlig kommunikation
  • Kultur för alla, Stockholm stad
  • Rösta på oss, Centrum för lättläst
  • Erasmus-projektet Puzzle
  • Bokprojektet Frihet, jämlikhet, medborgarskap, DemokratiAkademin/Röda korset
  • Begripliga domar, Hovrätten för Västra Sverige

 

<- Tillbaka