Textproduktion

Vill du ha hjälp med att ta fram begriplig information?

Webbtexter, trycksaker, blanketter – jag kan göra dina texter begripliga. Jag kan bearbeta din information till lättläst svenska. För att information ska bli läst måste den gå att hitta, vara möjlig att läsa och vara begriplig.

Jag kan skriva texter som är tillgängliga för personer som har svårt att läsa eller som är nya för det svenska språket.

Kontakta mig så sammanställer jag en offert.

Några exempel på texter:
  • Mitt val, studiecirkelmaterial för Studieförbundet Vuxenskolan – på lättläst svenska
  • Utställningstexter till Naturum Kosterhavet, Tåkern med flera – på lättläst svenska
  • Frihet, jämlikhet och medborgarskap, Ordfront förlag
  • Födda fria – ett lärarmaterial om mänskliga rättigheter, Amnesty International