Textproduktion

Vill du ha hjälp med att ta fram begripliga texter?

Webbtexter, trycksaker, blanketter, skönlitteratur, dramatik
– Boarve kan göra dina texter begripliga!

Jag kan bearbeta din befintliga text till lättläst svenska eller till klarspråk,
eller skriva en helt ny text som funkar för din målgrupp.
För att information ska bli läst måste den gå att hitta,
vara möjlig att läsa och den måste vara begriplig.

Jag kan skriva texter som är tillgängliga för personer som har svårt att läsa,
för personer som har begränsad kunskap eller svårt att förstå
och för personer som är nya för det svenska språket.
Och för personer som vill ha en klar och tydlig snabbversion av en text.

Kontakta mig så sammanställer jag en offert.

Några exempel på texter:
  • August Strindbergs Ett dockhem på lättläst svenska
  • Webbtexter om förintelsen på lättläst svenska
  • Agenda 2030 på lättläst svenska
  • Våld förändrar oss – lättläst version av boken Våldets normaliseringsprocess utgiven av ROKS
  • Mitt val, studiecirkelmaterial för Studieförbundet Vuxenskolan – på lättläst svenska
  • Utställningstexter till Naturum Kosterhavet, Tåkern med flera – på lättläst svenska
  • Frihet, jämlikhet och medborgarskap, Ordfront förlag
  • Födda fria – ett lärarmaterial om mänskliga rättigheter, Amnesty International

Fler exempel på textproduktion hittar du på fliken Boarves kunder

<- Tillbaka