Tillgänglighet

Vad är tillgänglighet?

Sveriges riksdag har beslutat att vårt samhälle ska vara tillgängligt för alla.
Det är en del av målen för funktionshinderpolitiken.

Att samhället är tillgängligt betyder att vi måste hålla koll på den fysiska miljön
så att det finns ramper, nigande bussar, kontrastmarkeringar, ljudsignaler vid trafikljus,
handikapptoaletter, ledstråk, med mera.

Det betyder också att verksamhet som till exempel kulturevenemang måste vara
tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.
Du ska kunna gå på en föreläsning på biblioteket även om du är parfymallergiker,
eller få en teaterföreställning tecken- eller texttolkad.

Tillgänglig information

Men tillgänglighet är också information.
Som medborgare har jag rätt att få information i ett format som jag kan hantera.
Det säger både FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
och Diskrimineringslagen.

Om information är tillgänglig så ska den vara både åtkomlig och begriplig.
Det vill säga, jag ska kunna hitta den, läsa den och förstå den.
Annars är den inte tillgänglig!

Vill du veta mer om tillgänglighet?
Beställ en utbildning eller en föreläsning av Boarve konsult!

<- Tillbaka