Varför heter företaget Boarve?

Varför mitt företag heter Boarve…

Det började med en skylt som svärfar hittade i skrivbordslådan.
Skylten var tänkt att ge namn till ett hus i Stockholm för sådär 90 år sedan.
Huset ägdes av en Bohman som fascinerades av den gotländska traditionen
att skapa gårdsnamn utifrån hur gården ärvs.
Så småningom fick min familj skylten
och nu sitter den på vårt sommarhus på Gotland.

Jag hoppas att mitt arv blir ett litet bidrag till
att göra samhället mer tillgängligt och att vi tillsammans
kan skapa ett samhälle där varje människas fri- och rättigheter respekteras.

<– Tillbaka