Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är allas rättigheter!

Sverige blev medlem i Förenta Nationerna 1946, året efter att FN bildades.
1948 enades medlemsstaterna om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna. I den allmänna förklaringen står bland annat:

  • Alla människor är lika mycket värda.
  • Mänskliga rättigheter gäller lika för alla människor.
  • Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
  • Människor ska själva få bestämma över sina liv.

Sedan 1950-talet har FN arbetat fram flera konventioner. Sverige har ställt sig bakom de flesta.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Från januari 2009 har vi lovat att följa FN-konventionen
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Konventionen förtydligar att personer med funktionsnedsättning
också har rätt till full delaktighet i samhället.
För att kunna vara delaktig i samhället är rätten till information mycket viktig.
Att så många medborgare som möjligt är delaktiga i samhället
är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Myndigheter på alla nivåer samt företag som utför tjänster åt det offentliga
måste följa FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
De måste också följa Diskrimineringslagen som slår fast att otillgänglig information
är diskriminering.

Detta innebär att information måste vara tillgänglig för alla medborgare,
oavsett medborgarens läsförmåga.

Vill du veta mer om mänskliga rättigheter?

Vill du lära dig mer om mänskliga rättigheter och allas rätt till information,
beställ en föreläsning eller utbildning av Boarve konsult!

<- Tillbaka