Granskning

Behöver du få din text granskad?
Behöver ni en redaktör?

 

Är du osäker på om din text är tillgänglig för alla?
Vill du diskutera dina texter med någon
som har ett fokus på begripligheten?
Behöver du någon som ser över din webb
så att informationen går att hitta, läsa och förstå?
Ska du hålla en presentation som behöver vara enkel att förstå?
Behöver du en redaktör som har tillgänglighetsfokus?

Boarve kan hjälpa dig med detta!

Några exempel på texter:

  • samhällsinformation för webb eller trycksak
  • skönlitterära texter
  • facktexter
  • dramatik
  • talarmanus

Vill du ha hjälp med att testa din information på din målgrupp?

Boarve har lång erfarenhet av både granskning och redigering av texter
och av utprovning av information.

Kontakta mig så sammanställer jag en offert.

 

<- Tillbaka