Granskning

Behöver du få din information granskad?

Är du osäker på om din information är tillgänglig för alla?
Vill du diskutera dina texter med någon som har ett fokus på begripligheten?
Behöver du någon som ser över din webb så att informationen går att hitta, läsa och förstå.
Vill du ha hjälp med att testa din information på målgruppen?

Jag kan hjälpa dig med detta.
Jag har lång erfarenhet av både granskning av texter och utprovning av information.

Kontakta mig så sammanställer jag en offert.

 

<- Tillbaka