Om Boarve

Vad är Boarve konsult?

Boarve konsult är ett företag som arbetar med att öka kunskapen om tillgänglig information.

Jag som äger och driver Boarve konsult heter Ulla Bohman. Jag har lång erfarenhet som utbildare, föreläsare, kommunikatör, projektledare och chef från ideella organisationer, Centrum för lättläst och Myndigheten för tillgängliga medier. Mina specialområden är lättläst svenska, begriplighet, tillgänglighet och mänskliga rättigheter.

Jag är medlem i och validerad tillgänglighetskonsult av branschorganisationen Svensk tillgänglighet och medlem i Föreningen Språkrådgivning och textvård.

Det som driver mig är mötet med andra människor och min grundläggande tro på och respekt för allas lika värde.

Varför mitt företag heter Boarve…

Det började med en skylt som svärfar hittade i skrivbordslådan. Skylten var tänkt att ge namn till ett hus i Stockholm för sådär 90 år sedan. Huset ägdes av en Bohman som fascinerades av den gotländska traditionen att skapa gårdsnamn utifrån hur gården ärvs. Så småningom fick min familj skylten och nu sitter den på vårt sommarhus på Gotland.

Jag hoppas att mitt arv blir ett litet bidrag till att göra samhället mer tillgängligt och att vi tillsammans kan skapa ett samhälle där varje människas fri- och rättigheter respekteras.

Boarve konsult – ett miljövänligt företag

Företagets bas är i Stockholm, men uppdragen kan vara var som helst i landet, eller utomlands.

För att göra ett så litet koldioxidavtryck som möjligt, reser jag inrikes med tåg och kollektivtrafik. Ibland måste resor utomlands vara med flyg. Då klimatkompenserar jag flygresorna. Jag har valt att använda VI-skogen för klimatkompensationer.

Jag är också noga med att använda klimatsmarta förbrukningsvaror och kontorets el kommer från sol, vind och vatten.

För mig handlar det om att respekten för mänskliga rättigheter också är att ta ansvar för vår gemensamma värld.