Allas rätt

Alla människor är födda fria
och är lika i värde och rättigheter.

Så står det i första paragrafen i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Boarve konsult är ett företag som vill värna om allas lika värde och allas lika rättigheter.
Vårt samhälle är ännu inte ett samhälle där alla har samma möjlighet
att få sina rättigheter tillgodosedda.
Alla har inte möjlighet att vara delaktiga på lika villkor.

Att ha tillgång till information som går att hitta, läsa och förstå är en mänsklig rättighet.
Det betyder att information måste vara både åtkomlig och begriplig.
Tillgänglig information är en förutsättning för delaktighet!

 

<- Tillbaka till förstasidan