Välkommen till Boarve konsult!

Gör 2023 till ett tillgängligt år!

Tillgänglig information är viktig
för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället.

Är den information som din organisation producerar
tillgänglig för alla?

Boarve kan hjälpa er att bli mer begripliga!

Mejla ulla@boarve.se
och få förslag på vad ni kan och behöver göra!

Det kostar inget!


 

Boarve – ett litet företag med stor erfarenhet!

Jag har över 30 års erfarenhet av att jobba med utbildningar och information
inom områdena lättläst svenska, begriplighet, tillgänglighet och mänskliga rättigheter.

Här på webben kan du läsa mer om vad jag kan göra för din myndighet,
organisation eller ditt företag.
Eller kontakta mig direkt, via mejl eller telefon.

Vänliga hälsningar,
Ulla Bohman

Glöm inte att följa Boarves facebooksida!