Utredardagarna om begripliga rapporter

Rapporter som anställda inom stat, region och kommun skriver måste vara tillgängliga för medborgarna. Rapporterna måste vara begripliga. Det är viktigt i en demokrati. Det är viktigt för demokratin. Därför behöver de som skriver rapporter kunna skriva klarspråk. Klarspråk var ett av ämnena på årets Utredardagar där Ulla Bohman medverkade.

Ulla Bohman var inbjuden som föreläsare och ledare för workshop på Utredardagarna 11-13 oktober 2023 i Kista norr om Stockholm. Deltagare var offentligt anställda som arbetar med utredningar och rapporter. Ulla föreläste under en hel förmiddag om klarspråk, rätten till information och vad som är en bra rapport.

På fredagen var det dags för en heldags workshop om att skriva begripligt och om att använda verktygen för klarspråk i praktiken. Deltagarna fick jobba med struktur, begripliga rubriker, aktiv form och svåra/enkla ord. Slutövningen handlade om information om åtgärder för att bevara goda miljöer för bin.

Utredardagarna arrangeras av CKU – Centrum för kunskapsutveckling. De tre dagarna var lyckade och deltagarna var nöjda, trötta men nöjda!

Ulla Bohman medverkar på Utredardagarna.
Ulla Bohman leder workshop på Utredardagarna 2023.