Boarve håller workshop för ukrainska flyktingar

Projektet Care Ukraina-Lund genomför olika aktiviteter för att hjälpa ukrainska flyktingar
som kommit till Sverige efter Rysslands invasion av deras hemland.
Den 3 maj var det dags för workshop om svensk kultur och svensk arbetslagstiftning.

Boarve fick uppdraget att på enkel svenska och med hjälp av tolk
förmedla information om kulturella skillnader, svenska lagar
och hur att fungera på en arbetsplats.
Många av deltagarna hade redan lärt sig att ordet ”fika” är ett viktigt ord i Sverige
och att vi svenskar gärna pratar om vädret!
Men de uppskattade att få lära sig mer om hur Sverige fungerar
både när det gäller sociala kontakter och arbetsliv.

Lund har tagit emot en stor grupp döva ukrainare som talar teckenspråk.
Men med hjälp av enkel svenska tolkad till ukrainska tolkad till ukrainskt teckenspråk
så gick det utmärkt att hantera de språkliga och kulturella hindren.

Projektet finansieras av Europeiska sociala fonden.

Ulla Bohman pratar om vad som är typiskt svenskt.
Ulla Bohman föreläser om vad som är typiskt svenskt.