UNICEF har fått 6 Stoppa covid-paket av Boarve

Som julhälsning till Boarves kunder har UNICEF fått bidrag
till att vaccinera barn mot covid-19 i utvecklingsländer.
För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället
krävs inte bara åtkomlig och begriplig information.
Det krävs också tillgång till hälso- och sjukvård och till utbildning.

Därför stöder Boarve UNICEF – för alla barns rättigheter till ett bra liv.