Miljö- och byggförvaltningen i Solna blir begripligare!

Mallarna som miljö- och byggförvaltningen i Solna använder för bygglov och kommunikation kring ansökningar om bygglov ska bli enklare att förstå. Därför har nu en utbildning startat för 18 personer som arbetar med bygglovsansökningar i Solna. Ulla Bohman hjälper dem att identifiera vad som är krångligt för den vanliga medborgaren och hur de kan använda ett enklare språk.

Den första utbildningsdagen tog bland annat upp lagar om tillgänglighet, viktigaste budskapet först, svåra ord och begrepp samt enkel och begriplig meningsbyggnad. Då diskuterade deltagarna livligt vad som är juridiska begrepp som måste finnas med och vad som bara är gammal byråkratisk tradition.

Utbildningen avslutas 8 december. Fram till dess jobbar deltagarna vidare med egna texter som de får feedback på från kursledaren.

Om information blir förstådd och ansökningar ifyllda rätt från början så finns det mycket tid och energi att spara in för alla inblandade i en bygglovsprocess!

Heja Solna!