Boarve + NE = sant!

Samarbetet mellan NE (Nationalencyklopedin) och Boarve fortsätter!
Under 2019 bearbetade Ulla Bohman tillsammans med lättläst-kollegan Laura Mendez Edkvist
24 digitala läromedel för mellanstadiet och högstadiet
till lättläst svenska.

Det var en spännande utmaning att i snabbt tempo återuppleva grundskolan.
Vi funderade allvarligt på att ställa upp i ”Smartare än en femteklassare”!

Ulla Bohman var också med vid NE:s lärardagar i mitten av mars 2020
och pratade om vad lättläst svenska egentligen är.

Denna vår jobbar Boarve vidare med läromedel i Svenska som andra språk.