Uppsala kommun satsar på lättläst svenska!

Uppsala kommun genomför en satsning
att öka alla anställdas kunskap om tillgänglig information.
Ulla Bohman har tillsammans med kommunen
gjort en 90 minuter lång utbildningsfilm
om allas rätt till information
och om vad tillgänglig information är.
Filmen riktar sig till alla kommunanställda
och är en av de utbildningar som finns på
kommunens interna utbildningsportal.

16 utvalda informatörer får fördjupning
i att skriva lättläst svenska under hösten
där lektioner varvas med eget arbete.

Bra initiativ! Heja Uppsala!