Tillgänglig kommunikation är jämlikt bemötande!

Denna vecka är det jämlikhetsveckan för all personal i Olofströms kommun.
Som del i programmet finns en förinspelad föreläsning av Ulla Bohman.

Föreläsningen tar upp bemötande, inkludering och tillgänglighet.
En viktig del av ett bra bemötande är tillgänglig kommunikationen,
att informationen från kommunen är lätt att hitta, läsa och förstå.
Att respektera allas lika värde och lika rättigheter
är en förutsättning för att få ett jämlikt samhälle.