Studieförbundet Vuxenskolans projekt Mitt val fortsätter!

Studieförbundet Vuxenskolan startade projektet Mitt val år 2013.
Projektet resulterade i ett studiecirkelmaterial på lättläst svenska.
Författare av materialet var Ulla Bohman.
Syftet med projektet var
att få fler personer med intellektuell funktionsnedsättning
att rösta i valet 2014.

Till valet 2018 kompletterades Mitt val med en utbildning för politiker
om hur att förmedla politiska budskap på ett begripligt sätt,
muntligen eller i skrift.

Nu har Mitt val-projektet utökats ytterligare.
Ulla Bohman har uppdaterat materialet,
digitala spel har tillkommit och en sajt har skapats.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor har finansierat
denna uppdatering.

Om du vill veta mer om Mitt val,
kolla på  Mitt val!