Samernas nationaldag 6 februari

Den lättläst tidningen LL-bladet i Finland har nyheter också med bildstöd.
På länken nedan kan du läsa om samernas nationaldag
på lättläst svenska och med bildstöd.
Det är verkligen tillgängliga nyheter!
Bra jobbat av lättläst-kollegorna i Finland.

LL-bladet