Projektet Mitt val blir forskningsprojekt!

Forskare vid Örebro och Uppsala universitet tillsammans med företaget Begripsam
ska under tre år följa och studera Studieförbundet Vuxenskolans projekt Mitt val.
Syftet är att se hur projektet påverkar valdeltagandet
och politisk medvetenhet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Vetenskapsrådet finansierar forskningen.

Projektet Mitt val startade inför valet år 2014.
Då producerades ett studiematerial på lättläst svenska.
Författare till studiematerialet är Boarves Ulla Bohman.

Mitt val har sedan dess kompletterats med utbildning för politiker,
en egen webbsajt, några digitala aktiviteter
samt att studiematerialet hhttp://härar uppdaterats.

Mer information om projektet Mitt val hittar du här!