Bokstart får lättläst info!

Kulturrådet driver ett nationellt projekt som heter Bokstart.
Projektet riktar sig till föräldrar med små barn
och till vuxna som arbetar med små barn.
Syftet är att med hjälp av rim, ramsor, sånger
och böcker stimulera barnets språkutveckling.

Kulturrådet har tagit fram
4 faktablad om språkutvecklingen hos barn vid olika ålder.
Dessa faktablad finns inom kort också på lättläst svenska.

Mer information om projektet finns på https://www.bokstart.se/