Magasinet iMAGOs skribenter deltar i lättläst-kurs

Magasinet iMAGOs skribenter deltar under april och maj
i en utbildning i att skriva lättläst svenska.
Utbildningen genomförs av Ulla Bohman
och är i flera steg med halvdagar online
och eget arbete med texter.

Magasinet iMago är en del av föreningen Kultur och Kvalitet.
Kultur och Kvalitet arbetar för att kulturarbetare
med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer
ska ha möjlighet att utvecklas och vara en del i samhällets kulturliv.
De arbetar för att all kultur ska bli en naturlig del av samhället.

Magasinets syfte är att öka kunskapen och möjligheten för samhället
att ta del av denna kultur.
De baserar sin verksamhet på Artikel 30 Om allas rätt till kultur
i FN:s Funktionsrättskonvention
om att ha möjlighet att utöva kultur,
inte bara i eget intresse utan även för samhällets berikande.

Här finns mer information om iMAGO
och uppgifter om hur du prenumerera på magasinet

Magasinet iMAGO