Kurs för FUB i mars

Under mars håller Boarve kurs i att skriva lättläst svenska för FUB.
I dessa corona-tider blir upplägget föreläsningar online och hemläxor.
Deltagarna får individuell feedback på sina lättlästa texter.
Utmanande, spännande, lärorikt
och mest av allt riktigt roligt!