Äntligen är boken här!

Ulla Bohman har skrivit kapitlet om Lättläst i Sverige
i boken Handbook of Easy Language in Europe.
Boken är ett initiativ från Helsingfors universitet
och samarbetet kring KLAARA-konferenserna.

KLAARA samlar forskare och experter på lättläst språk
och har hittills genomfört två konferenser.
Den första var i Helsingfors hösten 2019
och den andra i Schweiz i augusti 2021.

Boken är en kartläggning av den historiska utvecklingen,
situationen idag och utmaningar inför framtiden
kring lättläst språk i 21 olika europeiska länder.
Den är utgiven på Frank & Timme förlag och finns att beställa här:

Handbook of Easy Language