Välkommen till Boarve konsult!

Är er information tillgänglig för alla?

Tillgänglig information är viktig
för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället.

Boarve kan hjälpa er att bli mer begripliga!

Mejla ulla@boarve.se
och få förslag på vad ni kan och behöver göra!

Det kostar inget!


 

Boarve – ett litet företag med stor erfarenhet!

Jag har över 30 års erfarenhet av att jobba med utbildningar och information
inom områdena lättläst svenska, klarspråk,
begriplighet, tillgänglighet och mänskliga rättigheter.
Jag är validerad tillgänglighetskonsult
och medlem i Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet.
Jag är också medlem i Mångfaldsföretagarna
och i Föreningen Språkrådgivning och textvård.

Här på webben kan du läsa mer om vad jag kan göra för din myndighet,
organisation eller ditt företag.
Eller kontakta mig direkt, via mejl eller telefon.

Vänliga hälsningar,
Ulla Bohman

Glöm inte att följa Boarves facebooksida!