Öppna kurser

Lär dig skriva lättläst svenska!

Boarve erbjuder öppna grundkurser i att skriva lättläst
både som heldagskurs och som halvdagskurs.

Nästa heldagskurs är hösten 2020 i Stockholm.
Om du inte kan vänta till hösten, kontakta Boarve!

————————

Tillgänglig information behövs!

Många kämpar med att läsa och förstå information
från myndigheter, organisationer och företag.
Svårigheterna kan bero på en funktionsnedsättning,
eller att din läsare är ovan att läsa.
Kanske svenskan är läsarens andraspråk
som ännu inte är så bra.
Behovet av enkel information är stort! 

 


Ur kursinnehållet:

  • Vad säger lagarna om tillgänglig information?
  • Att hitta, läsa och förstå
  • Målgruppsanpassning, men vem är min målgrupp?
  • Läsarperspektiv och skribentperspektiv
  • Vad är lättläst?
  • Lättläst innehåll, språk, form och bild

Teori varvas med praktiska övningar och en massa erfarenhetsutbyte.
Heldagskursen innehåller fler och längre skrivövningar jämfört med halvdagskursen.

Kurserna vänder sig både till vana och till ovana skribenter
som vill göra sin information mer begriplig för fler.

Kursledare är Ulla Bohman
Ulla har lång erfarenhet som utbildare
bland annat från Centrum för lättläst.


Röster från tidigare kursdeltagare:

” Skicklig och kunnig föreläsare”                       

” Jättebra och professionellt!”

Exempel förankrade i verkligheten”     

“Lugnt och pedagogiskt”

“Ditt positiva synsätt smittar av sig. Superbra och skitkul.”     

Skrivblock med blyerstpenna och pennvässare.